Народни одбор општине Доње Тламино 1947-1957

Формиран је 1947. године као Месни народни одбор Доње Тламино са седиштем у Доњем Тламину. Обухвата насељена места Бистар, Горње Тламино и Доње Тламино. Потпада под надлежност среза босилеградског.

            На основу Општег закона о народним одборима из 1952. године мења назив у Народни одбор општине Доње Тламино. Обухвата насељена места Бистар, Голеш, Горње Тламино, @еравино и Караманицу, а од 1955. године и насељена места Доганицу, Јарешник, Назарицу и Рикачево.

            Народни одбор општине Доње Тламино укинут је 1957. гдоне на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је Народном одбору општине Босилеград.

            Фонд је преузет 1965. године од Скупштине општине Босилеград (књига пријема бр. 46).

            Фонд је непотпун.

            Садржи грађу за период 1952-1957, 19 књига и 8 кутија списа.

           

            Књиге 1953-1957:

            - деловодни протоколи 1954-1957. 5 књ.

            - азбучни именик 1953. 1 књ.

            - стални бирачки спискови 1953, 1957. 13 књ.

           

            Списи 1952-1957.

            Грађа садржи:записнике народног одбора; расписе виших органа; спискове службеника, занатлија и домаћинстава; персонална документа; финансијска документа; завршне рачуне, платне спискове и друго.

            Обавештајна средства: деловодни протоколи.

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу