Народни одбор општине Сувојница 1944-1955

Формиран је јуна 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Сувојница са седиштем у Сувојници. Потпада под надлежност среза масуричког. На основу Општег закона о народним одборима 1946. године мења назив у Месни народни одбор Сувојница. Године 1947. на основу Закона о административно територијалној подели НРС обухвата насељена места Дугојницу и Сувојницу и потпада под надлежност среза јужноморавског. Фебруара 1950. године на основу Закона о административно-територијалној подели НР Србије поново улази у састав среза масуричког.

            На основу Општег закона о народним одборима 1952. године мења назив у Народни одбор општине Сувојница. Године 1952. обухвата насељена места Биновце, Дугојницу, Калабовце и Сувојницу.

            Народни одбор општине Сувојница укинут је 1955. године на основу Закона о подручјима срезова и општина у НР Србији. Његова територија припојена је Народном одбору општине Сурдулица.

            Фонд је преузет 1963. године од Народног одбора среза Лесковац (књига пријема бр. 6).

            Фонд је делимично сачуван. Сређен је по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1945-1955, 29 књига и 2 кутије списа.

           

            Књиге 1945-1955:

            - строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1947-1948. 3 књ.

            - деловодни протоколи 1945-1950, 1953, 1955. 24 књ.

            - регистри уз деловоднике 1952, 1954. 2 књ.

           

            Списи 1945-1954.

            Грађа садржи: записнике народног одбора (1945-1951) и зборова бирача; расписе виших органа; спискове жртава фашистичког терора, радника и службеника са територије одбора, деце ратне сирочади, домова и социјално угрожених; извештаје среском одбору; уверења о наслеђу, признавању радног стажа на основу два сведока и имовном стању; извештаје о броју кућа за обнову, завршених и кућа које се граде; персонална документа; платне спискове и друго.

            Обавештајна средства: сумарни инвентар, деловодни протоколи и регистар.

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу