Народни одбор општине Тибужде 1944-1955

Формиран је априла 1944. године као Месни народноослободилачки одбор Тибужде са седиштем у Тибужду. Године 1946. обухвата насељена места Дулан и Тибужде. Потпада под надлежност среза врањског. Исте године на основу Општег закона о народним одборима мења назив у Месни народни одбор Тибужде. Године 1947. обухвата насељена места Дулан, Златокоп, Леву Реку, Луково и Тибужде.

            На основу Општег закона о народним одборима 1952. године мења назив у Народни одбор општине Тибужде.

            Народни одбор општине Тибужде укинут је на основу Закона о подручјима срезова и општина НР Србије 1955. године. Његова територија припојена је Народном одбору општине Златокоп, осим насеља Леве Реке које је припојено Народном одбору општине Врањска Бања.

            Фонд је преузет 1962. године од Народног одбора среза Лесковац 1962. године заједно са грађом среза и других народних одбора (књига пријема бр. 1).

            Фонд је делимично сачуван. Сређен је 1976.године, по принципу провенијенције. Урађен је сумарни инвентар.

            Садржи грађу за период 1944-1955, 58 књига и 8 кутија списа.

           

            Књиге 1944-1955:

            - строго поверљиви и поверљиви деловодни протоколи 1946-1949, 1951, 9 књ.

            - деловодни протоколи 1944-1955. 45 књ.

            - стални бирачки спискови 1950, 1953. 3 књ.

            - књига евиденције запрежних возила 1950, 1 књ.

           

            Списи 1944-1955.

            Грађа садржи: записнике народног одбора (1946-1955); упутства и расписе среског одбора; спискове попаљених кућа, домаћих издајника, одборника, службеника и погинулих бораца; материјале у вези избора; извештаје среском одбору; персонална документа; статистичке извештаје и друго.

            Обавештајна средства: сумарни инвентар и деловодни протоколи.

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу