ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „31. јануар“ - ВРАЊЕ (1962 - )

Историјски архив среза Врање са седиштем у Врању основан је на седници Среског већа и Већа произвођача Народног одбора среза Врање 31. марта 1962. године. Са радом је отпочео 1. новембра 1962. године.

            Задатак Историјског архива је да прикупља, чува заштићује, обрађује и публикује архивску грађу и омогућује њену научну службену и другу употребу, да унапређује архивистичку службу, сарађује са свим архивским и сродним установма у земљи у циљу унапређења архивске службе и размене искустава.

            На седници оба већа Народног одбора среза Врање, 13. децембра 1962. године, назив Историјски архив среза Врање промењен је у Државни архив у Врању. Назив Државни архив, на седници Радне заједнице 24. фебруара 1971. године, промењен је у Историјски архив у Врању. Скупштина општине Врање донела је одлуку о оснивању Историјског архива 16. јануара 1978. године коју су потписале и општине: Бујановац, Босилеград, Трговиште, Прешево, Сурдулица и Владичин Хан тако да је Архив добио међуопштински статус.

            Од 19. марта 1979. године Историјски архив носи назив "31. јануар" по датуму ослобођења Врања од Турака 1878. године. Фонд и данас ради под овим називом.

            Фонд је у целости сачуван и несређен.

            Садржи грађу за период 1962 - , 10 књига, 38 кутија списа и 3 регистратора.

           

            Књиге 1963- :

            - деловодни протоколи 1963- , 9књ.

            - матична књига радника 1963, 1 књ.

           

            Списи 1962-.

            Грађа садржи: записнике Програмског савета 1976-1991; записнике Радне заједнице и Збора радних људи 1963-1991; записнике Стручног већа 1991- ; записнике Управног одбора 1992- ; решења о оснивању; нормативна акта; програме рада и извештаје о раду; дописе Архива Србије и других установа; дописе самог Архива у Врању; завршне рачуне; платне спискове и др.

            Обавештајна средства: деловодни протоколи.

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу