Регистар фондова по областима

УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

         Архивски фондови до 1918.године

         Архивски фондови до 1941.године

         Архивски фондови од 1944.године

                   Народни одбори округа

                   Срески народни одбори

                   Скупштине општина

                   Народни одбори општина

                   Месни народни одбори

                   Управе и управне установе

                   Самоуправне интересне заједнице

 

         ПРАВОСУЂЕ

                   Архивски фондови до 1941.године

                   Архивски фондови од 1944.године

 

            ПРОСВЕТНЕ И УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

                   Просветне установе

                   Установе културе

 

            СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

                   Бирои за посредовање и заводи за запошљавање радника

                   Здравствене установе

 

            ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

                   Архивски фондови до 1944.године

                            Банке и новчани заводи

                            Привредна удружења

                            Задруге

                   Архивски фондови од 1944.године

                            Привредна удружења

                                     Коморе

                                      Срески савези земљорадничких задруга

                            Привредна предузећа

                                      Индустрија и рударство

                                      Пољопривреда и шумарство

                                      Трговина и угоститељство

                                      Грађевинарство

                                      Занатство

                                      Задруге

 

            ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

                   Савез комуниста Југославије

                   Савез омладине Југославије

 

            ГРАЂАНСКЕ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

                   Савез синдиката Југославије

                   Савез удружења бораца НОР-а

                   Савез ратних војних инвалида Југославије

                  Хуманитарна друштва

                  Културно-просветна друштва

                  Верске установе и организације

                  Остало

           ПОРОДИЧНИ И ЛИЧНИ ФОНДОВИ  Лични фондови

 

            Збирке

 

          ЦРКВЕНЕ МАТИЧНЕ КЊИГЕ - Црквене матичне књиге

 

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу