Читаоница

Са набавком књига за архивску библиотеку почело се веома рано. Књижни фонд се углавном повећавао разменом публикација и поклоном. Због скромних средстава, веома мали број књига набављен је куповином. Фонд библиотеке чине публикације из области архивистике, историје, књижевности, филозофије, политике, уметности, медицине, шумарства, саобраћаја, технике, као и један број монографија. 

У инвентар књига до сада је уписано 2.192 монографске публикације и 1.300 серијских публикација. Најстарији примерци књижног фонда ове библиотеке су публикован Устав Кнежевине Србије из 1835. године и књига под називом Рат Србије са Турском за ослобођење и независност од 1877. до 1878. године у издању Врховне команде српске војске.

Целокупан књижни фонд библиотеке доступан је корисницима у читаоници архива која ради сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу