Структура

Структура

Архив своју делатност обавља преко организационих јединица које представљају делове процеса рада. Организационе јединице имају облик одељења, којих има 5 (пет) и то:

Одељење општих послова:

 • Ненад Јовић, в.д. директора Установе
 • Синиша Стојковић, секретар Установе
 • Ана Станојковић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

 

Одељење сређивања и обраде архивске грађе и културно просветне делатности:

 • Бранка Јаначковић, архивски саветник, руководилац Одељења
 • Биљана Папић, виши архивиста
 • Бранислава Стојковић, виши архивиста
 • Драгана Станисављевић, виши архивиста
 • Славица Димитријевић, архивиста
 • Бојана Митровић, архивиста
 • Драгана Ристић, архивиста
 • Бранислав Борић, архивиста
 • Јасмина Станковић, архивски помоћник прве врсте
 • Драгана Стојановић, архивски помоћник прве врсте
 • Слађана Стевановић, архивски помоћник прве врсте
 • Данијела Младеновић, архивски помоћник

 

Одељење депоа и техничке заштите архивске грађе:

 • Милена Јовановић, виши архивиста, руководилац Одељења
 • Александра Јанчић, архивиста
 • Весна Цветковић, архивиста
 • Марјан Првуловић, архивиста
 • Весна Мерџијевић, архивски помоћник прве врсте
 • Никола Стошић, архивиста-приправник

 

Одељење евиденције и заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива:

 • Сузана Петровић, виши архивиста, руководилац Одељења
 • Предраг Стојковић, архивиста

 

Одељење дигитализације архивске грађе:

 • Мирољуб Стојчић, архивски саветник, руководилац Одељења
 • Ива Станојевић, стручни сарадник у Одељењу дигитализације
 • Срђан Војиновић, стручни сарадник у Одељењу дигитализације

 

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу