Структура

Структура

Архив своју делатност обавља преко организационих јединица које представљају делове процеса рада. Организационе јединице имају облик одељења, којих има 4 (четири) и то:

  1. Одељење општих послова
  2. Одељење сређивања и обраде архивске грађе, културно просветне делатности и дигитализације;
  3. Одељење депоа и техничке заштите архивске грађе;
  4. Одељење евиденције и заштите архивске грађе и регистратурског материјала ван Архива;

Инфо

Aдреса: Партизанска 17/a 
Tелефон:017/ 423-334, 017/417-042
E-маил:
 istarhivvr@gmail.com 
Инстаграм:@аrhivvranje

Пријава на мејл листу